Referentna lista Element Energetika

Referentna lista

Tvrtka Element Energetika uspješno posluje od 2007. godine i posebno se specijalizirala za:

 • projektiranje i izvođenje vanjskih vrelovodnih i parovodnih instalacija na CTS-u
 • projektiranje strojarskih instalacija višestambenih objekata (grijanje, hlađenje, ventilacija)
 • ugradnja individualnih toplinskih podstanica (ITPS) i glavnih toplinskih stanica
 • ugradnja solarnih sustava za zagrijavanje potrošne tople vode
 • uvođenje individualnih mjerila u kućanstva/poslovne prostore (vodomjeri, kalorimetri, razdjelnici)
 • sanacije toplinskih postrojenja (ugradnja frekventnih crpki, mjerila toplinske energije)
 • sanacije regulacije i elektro instalacija kotlovnice/toplinske stanice
 • sanacije plinskih kotlovnica
 • balansiranje sustava centralnog grijanja i potrošne tople vode
 • izradu elaborata instalirane snage grijanja

Neki od uspješno realiziranih projekata:

Projektiranje i izvođenje vanjskih vrelovodnih i parovodnih instalacija na centralnom toplinskom sustavu:

 • Izmještanje Magistralnog parovoda DN500, Lovinčićeva Zagreb, naručitelj GIP PIONIR  (projektiranje i dobava opreme)
 • Vrelovodni ogranak 2xDN150 i vrelovodni priključak 2xDN125, Jarnovićeva Prečko Jug, naručitelj PIONIR   (projektiranje, ishođenje građevinske dozvole, dobava opreme i djelomično izvođenje)
 • Vrelovodni priključak Selska objekt S1 i S, naručitelj PIONIR  (projektiranje, dobava opreme i djelomično izvođenje)
 • Vrelovodni priključak 2xDN40 Rabarova 1a-1b, Naručitelj BaštijaNOVA d.o.o. (dobava opreme i izvođenje)
 • Vrelovodni priključak 2xDN25 obiteljska kuća Jakuševečka, privatni naručitelj (projektiranje, dobava opreme i izvođenje)
 • Vrelovodni priključak Lopatinečka, Vrbani, naručitelj VMD grupa (dobava opreme i izvođenje)
 • Vrelovodni ogranak 2xDN125 i vrelovodni priključak 2xDN65, Magazinska, naručitelj JG-projekti (projektiranje i ishođenje građevinske dozvole)
 • Izmještanje Magistralnog vrelovoda 2xDN300 i izgradnja vrelovodnog priključka 2xDN50, Sortina-Resselova, naručitelj Castrum nekretnine
 • Vrelovodni priključak 2xDn65 stambena zgrada Mujarski put, naručitelj GIP Pionir (projektiranje)
 • Geotermalni priključak za Kineziološki fakultet, naručitelj GPC instrumentation process (projektiranje)
 • Zamjena vrelovodnih ogranaka i vrelovodnih priključaka u naselju Savica, cca. 2000m' trase, Naručitelj EKONERG
 • Vrelovodni priključak 2xDN50 Jakuševečka S1-S2, Naručitelj Palemon nekretnine d.o.o. (projektiranje i izvođenje)
 • Vrelovodni priključak 2xDN50 Jakuševečka 13, privatni naručitelj (projektiranje i izvođenje)
 • Vrelovodni priključak 2xDN80 Radnička cesta, Naručitelj R21 projekt d.o.o. (projektiranje i izvođenje)
 • Izrada toplovodnog priključka za spajanje Studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu na Geotermalne izvore, Naručitelj GPC Instrumentation process d.o.o. (projektiranje)
 • Izmještanje okna kondenznog sklopa i okna za sakupljanje kondenzata u sklopu prilagodbe postojećeg cestovnog priključka K.Č. 2208 U K.O. Peščenica na ulicu Donje Svetice, Naručitelj ELIPSA SZ d.o.o. (projektiranje)
 • Izgradnja novog predizoliranog vrelovodnog ogranka od Š.1 do Š.4 u Horvaćanskoj cesti, Zagreb, Naručitelj Zona d.o.o. (projektiranje)
 • Rekonstrukcija postojećeg vrelovoda od Š.346 do Š.1 u ulici Tina Ujevića, Zagreb, Naručitelj Zona d.o.o. (projektiranje)
 • Izgradnja vrelovodnog ogranka u ulici B. Magovca, Zagreb, Naručitelj HEP-Toplinarstvo d.o.o. (projektiranje)
 • Izgradnja vrelovodnog ogranka 2xDN100/Ø200 te 2xDN80/Ø160, Bužanova - Štrigina, Peščenica – sjever, Naručitelj Alfa stan d.o.o. (projektiranje)
 • Izgradnja novog predizoliranog vrelovodnog priključka 2xDN40/Φ110 u ulici Murati, Zagreb, Naručitelj Vrbik Gradnja d.o.o. (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja parovodnog priključka DN32 za stambenu zgradu u Prilazu Baruna Filipovića na k.č.br. 3159/8, k.o. Črnomerec, Naručitelj V.D.M. BARUN DOM d.o.o. (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja vrelovodnog priključka 2xDN40/Ø110 za stambenu građevinu na Novoj cesti 156, k.č.br. 4558 k.o. Trešnjevka, Naručitelj VDM NEKRETNINE d.o.o., (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja vrelovodnog priključka 2xDN50/Ø125 za stambenu građevinu na Novoj cesti 177, k.č.br. 4818 k.o. Trešnjevka, Naručitelj TEH-GRADNJA d.o.o., (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja parovodnog priključka stambeno-poslovnog kompleksa u Gradišćanskoj cesti bb na k.č.br. 3159/2, k.o. Črnomerec, Naručitelj Sigma Domus d.o.o., (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja novog predizoliranog vrelovodnog priključka 2xDN65/Φ140 u ulici Kotarnica 17, Zagreb, Naručitelj HEP-Toplinarstvo d.o.o. (projektiranje)
 • Izgradnja novog vrelovodnog priključka 2xDN32/Φ110 za potrebe izgradnje stambenog objekta L1 na adresi Letovanićka ulica 23, Zagreb, Naručitelj HEP-Toplinarstvo d.o.o. (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja vrelovodnih priključaka 2xDN50/Ø125 za stambeno- poslovne građevine ''Borovje 1,2 i 3' u ulici Miševečka bb, k.č.br. 1814/7, k.o. Žitnjak, Naručitelj: RE.LU. d.o.o. (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja vrelovodnog priključka 2xDN65/Ø140 za stambeno-poslovnu građevinu na području Branimirove i Heinzelove, k.č.br. 6809/1 k.o. Centar, Naručitelj: BHB DOMUS d.o.o. (projektiranje i izvođenje)
 • Izgradnja zamjenskog vrelovodnog ogranka 2xDN150/Ø250 te 2xDN125/Ø225 od postojećeg šahta Š. 397 do spoja na postojeći vrelovod u točki 9, dio k.č.br 5500/1 i 1830/1, k.o.Trnje, Naručitelj: Hrvatske vode (projektiranje)
 • Izgradnja predizoliranog vrelovodnog priključka 2xDN100/Ø200 za postojeću poslovnu zgradu Hrvatskih voda, k.č.br. 1830/3 i 1830/43 k.o. Trnje, Naručitelj: Hrvatske vode (projektiranje)
 • Izgradnja novog predizoliranog vrelovodnog priključka 2xDN65/Φ140 za novu poslovnu zgradu Hrvatskih voda u Vukovarskoj ulici, Naručitelj: Hrvatske vode (projektiranje)

Projekt strojarskih instalacija višestambenih objekata (grijanje, hlađenje, ventilacija, ventilacija garaža)

 • Stambeno-poslovna zgrada Sortina-Resselova, naručitelj Projekt sortina d.o.o.
 • Stambena zgrada Munjarski put, naručitelj GIP Pionir
 • Stambeno poslovna zgrada Borovje etapa 1, naručitelj RE.LU d.o.o.
 • Stambeno poslovna zgrada Borovje etapa 2, naručitelj RE.LU d.o.o.
 • Stambeno poslovna zgrada Borovje etapa 3, naručitelj RE.LU d.o.o.
 • Stambeno poslovna zgrada Borovje etapa 4, naručitelj RE.LU d.o.o.

 Ugradnja Individualnih toplinskih podstanica (ITPS) i glavne toplinske stanice

 • Marije Radić 14, Špansko, naručitelj GIP Pionir (ugradnja i puštanje u pogon)
 • Ulica Medpotoki 4, Gajnice (puštanje u pogon)
 • Sortina projekt, Siget Zagreb (isporuka opreme i puštanje u rad)
 • Borovje stambena zgrada ETAPA 1, Borovje Zagreb (isporuka opreme i puštanje u rad)
 • Palemon nekretnine, Jakuševac Zagreb (isporuka opreme i puštanje u rad)
 • SZ MURATI 17-19, investitor VRBIK GRADNJA (isporuka opreme i puštanje u rad)
 • Borovje stambena zgrada ETAPA 2, Borovje Zagreb (isporuka opreme i puštanje u rad)
 • Borovje stambena zgrada ETAPA 3, Borovje Zagreb (isporuka opreme i puštanje u rad)
 • Stambena zgrada BAŠTIJANOVA 41, investitor MATO MENDEŠ (isporuka opreme i puštanje u rad)

EU Projekti Interreg Danube Transnational Programme 3Smart (Smart Buildings–Smart Grid–Smart City)

 • Upravna zgrada HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Zagreb
 • Zgrada Fakulteta elektrotehnike i računarstva

 Ugradnja solarnih sustava za zagrijavanje potrošne tople vode

 • SZ Aleja Antuna Augustičića 18, Zagreb

 Ugradnja i očitavanje individualnih vodomjera:

 • 28 ugrađenih zgrada na području grada Zagreba

 Ugradnja i očitavanje razdjelnika:

 • 23 ugrađene zgrade na području grada Zagreba

Ugradnja, očitavanje i održavanje mjerila toplinske energije za potrebe grijanja:

 • - 20 ugrađenih zgrada na području: Zagreba, Jastrebarskog, Topuskog

Proračun, odabir i ugradnja crpki sa frekventnom regulacijom:

 • 13 ugrađenih zgrada na području Zagreba, Jastrebarskog

Ugradnja mjerila toplinske energije za potrebe mjerenja energije za zagrijavanje potrošne tople vode:

 • 2 ugrađene zgrade na području grada Zagreba

Balansiranje zajedničkih sustava grijanja, ugradnja granskih regulatora diferencijalnog tlaka:

 • 5 ugrađenih zgrada na području grada Zagreba

Balansiranje zajedničkih sustava potrošne tople vode:

 • 5 ugrađenih zgrada na području grada Zagreba

Sanacija regulacije i elektro instalacija kotlovnice/toplinske stanice:

 • 112 uspješno saniranih kotlovnica/toplinskih stanica na području grada Zagreba

Sanacija instalacija grijanja u toplinskim stanicama na CTS-u:

 • Prilaz baruna Filipovića 2 – Vodovodna 10, Zagreb (projektna dokumentacija i radovi)
 • Prilaz baruna Filipovića 1, (projektna dokumentacija i radovi)
 • Trg Ljube Babića 28-29-30, Jastrebarsko (tehničko rješenje i radovi)
 • Vukasovićeva 1 – Kunišćak 32, Zagreb, investitor VMD grupa (projektna dokumentacija i radovi)
 • Pružne građevine doo, Kolodvorska bb, Zaprešić (projektna dokumentacija)
 • Mahatme Ghandija 1-3, Gajnice (tehničko rješenje i radovi sanacije)
 • Poslovna zgrada Hrvatske Vode, ulica grada Vukovara 220
 • Poslovni objekt Auto Grifon, Koledovčina 8 Zagreb (tehničko rješenje i radovi sanacije)
 • Vladimira Varičaka 14-16-18, Zagreb (tehničko rješenje i radovi sanacije)
 • Drage Gervaisa 2-8, Zagreb (tehničko rješenje i radovi sanacije)

Sanacija plinskih kotlovnica:

 • Poslovni objekt Color trgovina d.o.o., Požega (radovi zamjene dotrajalih kotlova i sustava održavanja tlaka)

Izrada elaborata instalirane snage grijanja objekta:

 • Zagrebačka 122-128, Velika gorica (smanjenje snage nakon energetske obnove)
 • Međimurska 21, Caffe bar Pločnik (novi potrošač na zajedničkom mjerilu)
 • Poslovni prostor Futura, donje vrapče 53 (novi potrošač na zajedničkom mjerilu)
 • Poslovna zgrada Hrvatske Vode, ulica grada Vukovara 220 (smanjenje snage radi promjene tehničkog rješenja)
 • Vincenta iz Kastva 7-11, Srednjaci (smanjenje snage nakon energetske obnove)
 • Poslovni objekt Phoenix Farmacija, Ozaljska 95 (smanjenje snage radi penamjene prostora)
 • Jagnjeđe 1-3, Zagreb (smanjenje snage nakon energetske obnove)
 • Milivoja Matošeca 5, Zagreb (smanjenje snage nakon energetske obnove)
 • Lojenov prilaz 8, Zagreb (smanjenje snage nakon energetske obnove)
 • Siget 6, Zagreb (smanjenje snage nakon energetske obnove)
 • Mladena Vodičke 1-3-5, Zagreb (smanjenje snage nakon energetske obnove)

Tvrtka Element Energetika ovlašteni je Siemens i Danfoss partner s višegodišnjim iskustvom.