tehnička rješenja sustava grijanja

Tehnička rješenja

Današnje vrijeme je bogato različitim tehničkim rješenjima. Za sve tipove zgrada, bilo da su obiteljske kuće, višestambene zgrade ili industrijski pogoni nude se velike mogućnosti tehnologija osmišljene kako bi zajamčile učinkovitu opskrbu toplinskom energijom. Složenost ove tehnologije predstavlja izazov. Grijanje, proizvodnja tople vode i automatizacija zgrada trebaju biti precizno prilagođeni kako bi zadovoljili potrebe zgrade. Za sustav grijanja ključan je faktor optimizacije. Tehnologija solarne toplinske stanice s obzirom da koriste energiju obnovljivih izvora sve više dobivaju na važnosti. Otpadna toplina također ima velik potencijal za uštedu energije. Ova toplina, koja bi se mogla opisati kao nusprodukt procesa, jedva i rijetko se iskorištava. Također je važno je redovito održavati i čistiti postrojenja. Trend u uvođenju novih tehnologija trenutno je digitalizacija. Mnogi proizvođači opreme nude nova rješenja i koncepte integracije nadzora i upravljanja energijom.

Sustavi grijanja primjenjuju razne tehnologije i metode, prijenosa, distribucija i skladištenje topline.

  1. Konvencionalni sustavi grijanja mogu se kombinirati s obnovljivim izvorima energije. Na primjer solarni sustavi mogu se koristiti za zagrijavanje sanitarne vode ili, ako su instalirani veći broj solarnih kolektorskih panela, za potporu sustavu grijanja u kombinaciji s plinskim kondenzacijskim kotlom.
  2. Dizalice topline primjer su učinkovitog načina opskrbe toplinom dobro izoliranih nisko energetskih zgrada. Dizalice topline su sustavi koji koriste energiju pohranjenu u okoliš. Tehnički postupak funkcioniranja toplinske pumpe koristi dva izmjenjivača topline, kompresor i ekspanzijski ventil.
  3. Dogradnja sustava sa spremnicima za pohranu topline može biti odlično tehničko rješenje za bolju učinkovitost sustava grijanja. Fazna promjena toplinskog potencijala u vrijeme većeg opterećenja može biti velika. Spremnicima ta vršna opterećenja mogu biti pokrivena, što omogućuje kontinuirano i učinkovito grijanje uz manje pogonske troškove.
  4. Energija se također može uštedjeti kada se toplina distribuira u zgradi putem automatske regulacije. Isključivanjem distribucije topline u vrijeme male potrošnje. Naprimjer isključivanje crpki noću se izbjegavaju nepotrebni gubici energije. Također dogradnjom osjetnika temperature i ventila mogu se precizno bilježiti i regulirati temperature polaznog voda grijanja i sobne temperature u odnosu na vremenske prilike.
  5. Kod sustava grijanja koji kao primarni energent koriste paru kao nusprodukt pojavljuje se Kondenzat sadrži 10 do 30% početne toplinske energije pare. Ta energija se može koristiti za dogrijavanje manjih sustava grijanja te se izbjegavaju troškovi hlađenja kondenzata prije ispuštanja kondenzata u kanalizaciju.
Proizvodnja energije koja koriste drvo kao primarni energent ima nedostatke kao dobava i opskrba kotlova drvenim peletima. U današnje vrijeme modernim kotlovima to lakše funkcionira. Takvi kotlovi su opremljeni spremnicima u koje se ubacuju pelete te kotao sam po potrebu uzima pelete iz spremnika. Jednom instaliran sustav radi potpuno automatski i ekološki je prihvatljiv.